neljapäev, 2. märts 2023

Õnneseened veebruarikuus!

Õnneseened veebruarikuus!

Veebruarikuu teemadeks olid "Sõbraga käsikäes" & "Kaunis kodu - kallis kodu". Nädalateemade raames tutvusime erinevatel teemadel nagu emotsioonid, sõprus, Eestimaa ja Eesti sümbolid. 

Kunstitöödes kasutasime nii rebimis- ja kleepetehnikat, kujundite trükki (ring ja ruut) ning samuti mullikiletrükki. Valmisid ka ühistööd: "Õnneseente sõbrapuu" & "Päike".Teemade kinnistamiseks kasutasime nii Bee-Bot põrandarobotit kui ka Robloq rongi. 


Kunstitööd: 


Õnneseened veebruarikuus!

Õnneseened veebruarikuus! Veebruarikuu teemadeks olid "Sõbraga käsikäes" & "Kaunis kodu - kallis kodu". Nädalateema...