neljapäev, 2. märts 2023

Õnneseened veebruarikuus!

Õnneseened veebruarikuus!

Veebruarikuu teemadeks olid "Sõbraga käsikäes" & "Kaunis kodu - kallis kodu". Nädalateemade raames tutvusime erinevatel teemadel nagu emotsioonid, sõprus, Eestimaa ja Eesti sümbolid. 

Kunstitöödes kasutasime nii rebimis- ja kleepetehnikat, kujundite trükki (ring ja ruut) ning samuti mullikiletrükki. Valmisid ka ühistööd: "Õnneseente sõbrapuu" & "Päike".Teemade kinnistamiseks kasutasime nii Bee-Bot põrandarobotit kui ka Robloq rongi. 


Kunstitööd: 










kolmapäev, 1. veebruar 2023

Õnneseened jaanuarikuus!

Õnneseened jaanuarikuus


Esimene kuu uuel aastal möödus kiiresti. On hea meel näha, et lapsed tunnevad ennast mugavalt rühmakaaslaste seltsis. Sel kuul pöörasime tähelepanu viisakusreeglitele, suhtlemisel kasutame järgmisi sõnu: aitäh, palun, ma soovin. Samuti suur rõhk on ka ise riidesse panemisel.

Jaanuarikuu teemadeks olid “talve ilu ja võlu" ja "linnukene oksa peal..". Sel kuul vestlesime lastega teemadel, nagu näiteks milline on talvine ilm ning mida me kanname õues külmal ajal. Veel tutvusime erinevate lindudega ning saime teadmisi, kuidas meie saaksime olla lindudele abiks talvel.


Sel kuul lisaks kunstitöödele, kus kasutasime näpuvärve, vatitikke ja vatitupse, võtsime osa ka linnaruumi kuu projektist. Ehitasime ühiselt enda rohelise linna. Lapsed lisasid linna puid, järve, lastesõime maja ja palju muud. Samuti kasutasime mitmel korral ka Bee-Bot põrandarobotit õpitu kinnistamiseks.


Selle kuu sünnipäevalapsed olid Emil ja Daniel. Palju- palju õnne! :)


Kunstitööd:

 






 

Õnneseened veebruarikuus!

Õnneseened veebruarikuus! Veebruarikuu teemadeks olid "Sõbraga käsikäes" & "Kaunis kodu - kallis kodu". Nädalateema...