neljapäev, 2. märts 2023

Õnneseened veebruarikuus!

Õnneseened veebruarikuus!

Veebruarikuu teemadeks olid "Sõbraga käsikäes" & "Kaunis kodu - kallis kodu". Nädalateemade raames tutvusime erinevatel teemadel nagu emotsioonid, sõprus, Eestimaa ja Eesti sümbolid. 

Kunstitöödes kasutasime nii rebimis- ja kleepetehnikat, kujundite trükki (ring ja ruut) ning samuti mullikiletrükki. Valmisid ka ühistööd: "Õnneseente sõbrapuu" & "Päike".Teemade kinnistamiseks kasutasime nii Bee-Bot põrandarobotit kui ka Robloq rongi. 


Kunstitööd: 


kolmapäev, 1. veebruar 2023

Õnneseened jaanuarikuus!

Õnneseened jaanuarikuus


Esimene kuu uuel aastal möödus kiiresti. On hea meel näha, et lapsed tunnevad ennast mugavalt rühmakaaslaste seltsis. Sel kuul pöörasime tähelepanu viisakusreeglitele, suhtlemisel kasutame järgmisi sõnu: aitäh, palun, ma soovin. Samuti suur rõhk on ka ise riidesse panemisel.

Jaanuarikuu teemadeks olid “talve ilu ja võlu" ja "linnukene oksa peal..". Sel kuul vestlesime lastega teemadel, nagu näiteks milline on talvine ilm ning mida me kanname õues külmal ajal. Veel tutvusime erinevate lindudega ning saime teadmisi, kuidas meie saaksime olla lindudele abiks talvel.


Sel kuul lisaks kunstitöödele, kus kasutasime näpuvärve, vatitikke ja vatitupse, võtsime osa ka linnaruumi kuu projektist. Ehitasime ühiselt enda rohelise linna. Lapsed lisasid linna puid, järve, lastesõime maja ja palju muud. Samuti kasutasime mitmel korral ka Bee-Bot põrandarobotit õpitu kinnistamiseks.


Selle kuu sünnipäevalapsed olid Emil ja Daniel. Palju- palju õnne! :)


Kunstitööd:

 


 

neljapäev, 29. detsember 2022

Õnneseened detsembrikuus!

 Õnneseened detsembrikuus


Lapsed on üha rohkem lasteaia rutiiniga harjunud ning esineb aina rohkem koos mängimist nii rollimängude ja ehitusmängude näol.


Igapäevaselt kordame lastesõime üldreegleid. Mänguasju jagame sõbralikult ning ootan oma korda. Pärast mängimist viin oma mänguasja tagasi. Toas me kõnnime ja õues saame joosta. Toas räägime vaiksemalt. Kasutame viisakusreegleid nagu "aitäh" ja "palun".


Detsembrikuu teemadeks olid "jõuluootel- pühad meie rühmas" ja "päkapikud piiluvad". Kuuteemade raames kasutasime kunstiöödes erinevaid tehnikaid (kleepetöö, näpuvärvid, švammitrükk). Tähistasime jõule ning käisid ka päkapikud igapäevaselt külas!

Selle kuu sünnipäevalaps oli Joonas Erik. Palju- palju õnne! :)


Detsembri kunstitööd:
pühapäev, 4. detsember 2022

Õnneseened novembrikuus!

 Õnneseened novembrikuus


Novembris oli tore näha, et lapsed on aina rohkem lasteaiaga harjunud. Lapsed on tundnud rohkem huvi üksteise vastu ning olnud julgemad looma sõprussuhteid. 

Tuletasime veel meelde meie lastesõime üldreegleid. Mänguasju jagame sõbralikult ning ootan oma korda. Pärast mängimist viin oma mänguasja tagasi. Toas me kõnnime ja õues saame joosta. Toas räägime vaiksemalt. 


Novembrikuu teemadeks olid “Meil koos on olla hea” ja “Metsaelanikud valmistuvad talveks”. Lastega uurisime ja õppisime teemasid nagu oma pereliikmete nimetamine ning enda kirjeldamine. Samuti rääkisime erinevatest metsloomadest ning nende välimusest ja tegemistest. Novembrikuu lõpus käisime vaatas etendust “Kuidas loomad talveks valmistuvad?”.

Lasteaias tähistasime see kuu ka isadepäeva. Muusikaõpetaja juhendamisel võtsid lapsed osa vahvast kontserdist ning samuti meisterdasid isale kingituse. 


Novembrikuu sünnipäevalaps oli Aadam. Palju-palju õnne!   


Isadepäeva kaarti meisterdamine:Siili kleepimine ja näpuvärvidega okaste kujutamine:Jänese šablooni värvimine: 


Kahvliga ja värviga karu karvade kujutamine ning kleepetöö (kõrvad, nina, silmad)
Õnneseened veebruarikuus!

Õnneseened veebruarikuus! Veebruarikuu teemadeks olid "Sõbraga käsikäes" & "Kaunis kodu - kallis kodu". Nädalateema...